Hva gjør jeg hvis betalingsfristen har utløpt?

Ved å betale innen betalingsfristen som står på første siden av fakturaen unngår du senere kostnader og ulemper.
Har du behov for å utsette eller dele opp en betaling kan du ta kontakt med oss, så vil vi forsøke å hjelpe deg med en betalingsavtale så langt det lar seg gjøre.
Har du innsigelser til din faktura er det viktig at du tar kontakt med oss snarest mulig.
Ved uteblitt betaling sendes det ut et inkassovarsel pr post og du belastes purregebyr i henhold til gjeldende satser. Det påløper også forsinkelsesrente.
Dersom inkassovarsel ikke blir betalt, oversendes beløpet til inkasso. Abonnementet ditt kan bli stengt, og i ytterste konsekvens bli sagt opp. Ved gjenåpning av et stengt abonnement vil du bli belastet et gjenåpningsgebyr.
Eidsiva Bredbånd
Dette innlegget er stengt for ytterligere kommentarer.