Hvilke kostnader inngår i fakturaen?

Alle faste avgifter faktureres forskuddsvis. Din første faktura vil inneholde etableringskostnader samt abonnementsavgift fra den dagen du ble koblet opp, og ut neste fakturaperiode. Forbruk som telefonsamtaler og filmleie vil bli belastet etterskuddsvis.

NB! Vi er i en prosess med å flytte alle våre kunder over i et nytt kundesystem. Denne prosessen vil pågå gjennom sommeren. Du får beskjed på e-post når du har blitt overført til det nye systemet, og vi går da over fra å fakturere faste avgifter forskuddsvis, til å fakturere i inneværende måned. F.eks. vil da faktura for faste avgifter for september sendes ut noen dager inn i september, istedenfor tidlig i august som før. 
Eidsiva Bredbånd (Oppdatert ) Anmeld upassende innhold
Dette innlegget er stengt for ytterligere kommentarer.