Hvor ofte kommer faktura?

Vi fakturerer våre kunder månedlig som standard.

NB! Vi er i en prosess med å flytte alle våre kunder over i et nytt kundesystem. Denne prosessen vil pågå gjennom sommeren. Du får beskjed på e-post når du har blitt overført til det nye systemet, og vi går da over fra å fakturere forskuddsvis, til å fakturere i inneværende måned. F.eks. vil da faktura for september sendes ut noen dager inn i september, istedenfor tidlig i august som før. 

Eidsiva Bredbånd (Oppdatert ) Anmeld upassende innhold
Dette innlegget er stengt for ytterligere kommentarer.