Opprydning etter gravearbeid

I utbyggingsperioden vil det blir aktivitet med grave- og anleggsmaskiner. Det blir graving i gater og veigrøfter, det blir lagring av jordmasser og i noen tilfeller fjernes asfalt og brostein. Vi ber om forståelse for dette. Våre samarbeidspartnere er profesjonelle og flinke. De forholder seg til lover og regler rundt det å grave på offentlig og privat grunn. Dette innebærer at de rydder og setter i stand så likt som mulig til slik det var før gravestart. Dersom det oppstår problemer under opprydning som gjør det vanskelig å sette tilbake til tidligere stand, skal det ryddes i samråd med grunneier. Det kan være noe ventetid på oppryddingsarbeidet da det må inn i planen til entreprenørfirmaet, samt at det kan være ventetid på asfalt og anleggsgartner. Hvis vinteren kommer og det fortsatt gjenstår opprydning, gjenopptas arbeidet så fort forholdene ligger til rette når våren kommer.
Eidsiva Bredbånd
Dette innlegget er stengt for ytterligere kommentarer.